Meriç Velidedeoğlu

‘Kıht-ı rical!’

05 Şubat 2021 Cuma

Değerli dostlar bu başlık ikinci kez bu köşede yer alıyor. Gazetemiz Cumhuriyet’te elli (50) yıl süreyle yazan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun, Ekim 1989’daki yazısının başlığı da “Kıht-ı Rical”di. Şöyle başlar:

Arapça ‘kıht’, ‘kıtlık’ demektir. ‘Rical’in tam karşılığı ise ‘erkekler’dir. Bu iki sözcük bir tamlama ile birleşince, ‘kıht-ı rical’ olur ki Osmanlıcada ‘devlet adamı kıtlığı’ anlamına gelir.

Ardından da “devlet adamı” kimliğinin temel özelliklerini belirtip: “...kendi toplumunun siyasal ve ekonomik yapısını, geçmişini ve bir ölçüde geleceğini bilen, gören, sezen ve bunun yanı sıra yabancı ülkelerin konumlarını, kendi ülkesi karşısındaki tutumlarını çok iyi tartıp değerlendiren, ayrıca geniş bir genel kültürü olan, yabancı bir dil bilen politikacı demektir!” diye ortaya koyar.

Bu koşullar, bizim gibi yok olmanın sınırından dönmüş toplumlar için, onsuz olmaz kesin nitelik taşır!” vurgulamasıyla da kuvvetlendirir.

Ayrıca değerli dostlar, Velidedeoğlu yazısının başında şöyle bir değerlendirme de yer alır:

TC Devleti’nin başında bulunan kişi iktidar partisinin Genel Başkanı da olduğundan, partisinin il kongrelerinde konuşmalar yapıyor.

İlkin, içeriye girmeyip binanın önünde toplanan yoğun kalabalığa sesleniyor, ardından da içeridekilere...

Ve değerli dostlar, günümüzde de durum pek değişmedi; günün haberleri için, -özellikle akşam haberleri için- televizyonu açmanız yeterli...

Öte yanda, “Yolsuzluk endişe verici boyutta!” başlığı ya da benzerleri, yazılı basında da büyük ölçüde yer alıyor.

“Uluslararası Şeffaflık Örgütü”nün “Yolsuzluk Algı Endeksi”nde Türkiye’nin son sekiz yılda en çok gerileyen beş ülke arasındaki yeri değişmedi.

Türkiye 180 ülke arasında 86’ınca sırada yer aldı. Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı E. Oya Özarslan: “Türkiye yolsuzlukla mücadele konusunda endişe verici durumunu koruyor” dedi.

Evet, artık noktalıyorum, haftaya “Bir Ses”te buluşmak üzere.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Erasmus 19 Mart 2021
‘12 Mart 1921’ 12 Mart 2021
‘Manifesto!’ 5 Mart 2021
‘Elli Yıl’ 26 Şubat 2021
Haddini Bil! 19 Şubat 2021