Özdemir İnce

İslam iktisadı bilmecesi

23 Haziran 2020 Salı

İnsan beyni tükürük bezi ya da pankreas gibi salgıbezi olmadığı için bilgi salgılamaz; aküye benzer, bilgiyle doldurulması gerekir. Kutsal Kuran “Oku!” diyor ama Müslümanların büyük bir çoğunluğu “Oku” buyruğunu “Kuran oku!” olarak algılar. Bu nedenle “İslam iktisadı”ndan söz etmek için konuda epeyce kitap okumak gerekir. Bu konuda Türkçede epeyce kitap var. Bunlar arasında Erdoğan Aydın’ın İslamiyetin Ekonomi Politiği (Kırmızı Yayınları, 2008) benim başvuru kaynağımdır. Osmanlı iktisadını bellemek için Prof.Dr. Mustafa Akdağ’ın bütün kitaplarını okumak gerekli ve zorunludur. Ve Prof.Dr. Sabri F. Ülgener’in İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası (Derin Yayınları) ile Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı’nı (Der Yayınları) okumadan hiç olmaz.

***

İslamın ekonomisi köle emeği, talan ve ticaret üçlemesi üzerine oturur. (E. Aydın, s.32). 

***

Köle, “boğaz tokluğuna çalışan insan” demektir. Fazla konuşmaya ve yazmaya gerek yok. Eşya (mal) sayılan köleyi koruyacak bir toplum ahlakı yoktur.

Günümüzün uygar dünyasında klasik kölelik artık bulunmamaktadır. Ancak, özellikle Türkiye’de, işçi sınıfının köle sınıfının yerini aldığı kabul edilebilir. Yasaların en alt düzeyde koruduğu işçi sınıfına iktidar köle muamelesi yapmaktadır.

***

Talan, “Fetih” sırasında, düşmanın para, altın, gümüş ve malını yağmalayarak ele geçirme eylemidir. Ele geçen şeye “ganimet” denir. İslamiyetin resmen meşru kabul ettiği talanın ahlakı yoktur ama ilkel bir hukuku vardır.

“Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah ve Peygambere aittir...” (Enfal-l)

***

Ticaret ise bugün de bildiğimiz ticarettir. Ucuza alır, pahalı satarsın. Belli bir ahlakı vardır.

Üretim yapılmayan klasik İslam ekonomisinde (hadislere göre) Tanrı tarafından özel muamele gören tüccar ve ticaretin neredeyse kutsal bir yeri vardır. İbn-I Haldun’un dediğine göre Hz. Muhammed tüccarı “Şehitlerle eşdeğer” görmektedir. (Erdoğan, s.175)

***

AKP’nin zihin yapısında kölenin de, talanın da, müteahhitlik ve ticaretin de çok önemli yeri vardır. Dahası AKP’nin iktisat dünyasının bu saçayak üzerinde durduğu söylenebilir.

Enfal Suresi, 41. ayet: “Biliniz ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah içindir. O da Peygamber’e ve ona yakın olanlara, yetimlere ve yolda kalmışlara aittir.” (Prof.Dr. Niyazi Kahveci tercümesi)

Ganimetin beşte dördü ise başkalarının malını yağmalayana ait. Bu nedenle, orduları yenilmeye başlayınca Müslümanlar sefalete mahkûm oldu!

***

İslamın iktisat hukukuna göre köle emeği (işçinin sınırsız sömürülmesi) helal; tüccarın her türlü yolsuzluğu helal; yurtdışı talan mümkün olmadığına göre yurtiçi talan helal. AKP Genel Başkanı işte bu üç helali savunuyor:

AKP, Cumhuriyetin 2002 yılına kadar yarattığı bütün değerler ile bütün üretim araçlarını (fabrikaları) İslamın talan ve ganimet anlayışına göre yurtdışı ve yurtiçi yandaşlarına yok pahasına sattı; eline geçen parayı ne yaptığını bilmiyoruz.

AKP, bütün tünel, köprü ve yol inşaatlarını yap-işlet-devret yöntemiyle devletin ve milletin aleyhine, fahiş fiyatlarla yandaş müteahhitlere tahsis etti. Bu da İslami ekonominin yağma ilkesi gereği yapıldı.

***

Şûra Suresi, 27. ayet : “Eğer Allah, rızkı kullarına bol verseydi, mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o, dilediğini belli ölçüye göre indiriyor.” (Prof.Dr. Niyazi Kahveci tercümesi)

Ayete göre zenginlik de, yoksulluk da Allah’tan: Yoksullar azmasınlar diye yoksul bırakılmış. AKP’nin İslami ekonomisine göre yoksullar için hiçbir iyileştirme gerekmez.

Nahl Suresi, 71. ayet: “Allah rızıkta kiminizi kiminizden üstün kıldı. (Rızıkça) üstün kılınanlar, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarından verip de hepsi rızıkta eşit olmuyorlar. Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar.” (Prof.Dr. Süleyman Ateş tercümesi)

AKP, yandaşlarını kayırarak milyarder yapıyor. Yani Şûra Suresinin ayetine itaat ediyor ama Nahl Suresinin ayetinde dile gelen buyruğu dinlemiyor.

İslam iktisadının özeti budur efendim! Adaletsizdir, sömürüye dayanır. Faize gelince, faizin dini yoktur. Paradan para kazanır!


Yazarın Son Yazıları

Soysuz yalan 4 Ağustos 2020
Yalan bozmak 28 Temmuz 2020
Kan uyuşmazlığı 21 Temmuz 2020
Nasıl bir düzen? 19 Temmuz 2020
‘İktidar Bozar’ 17 Temmuz 2020
Tele 1’den çağrı 14 Temmuz 2020
RTÜK’ün kılıcı 12 Temmuz 2020
Lorand Gaspar 7 Temmuz 2020
Dam hırsızı 5 Temmuz 2020