Özdemir İnce

‘Töreye uygun devlet’ palavrası

29 Aralık 2019 Pazar

Zatın adı: Feti Yıldız. Vikipedi’nin verdiği bilgiye göre: Türk milliyetçi siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş; 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüş; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı olarak görev yapmış; 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Doğum Tarihi25 Mayıs 1953 (66 yaşında). Yozgat.

Zat, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde veciz bir konuşma yapmış:

***

Tek sözcüğü bile ihmal edilemeyecek bu konuşmayı, 20.12. 2019 tarihli Sözcü gazetesinden olduğu gibi aktarıyorum: 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin teminatıdır. AK Parti ve MHP öncülüğünde töreye uygun devlet düzenine geçilmiştir” dedi. Yıldız şöyle konuştu:

Türkiye, ayağındaki prangaları söküp atmış, milli bekamıza sahip çıkmış, kardeşliğimiz pekişmiş, Cumhuriyetimiz gücüne güç katmıştır. Bu sistem, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin teminatıdır. Türk Milleti aradığı sistemi tarihin cevherinde bulup çıkarmayı bilmiş ve halkoylamasının ardından AK Parti ve MHP öncülüğünde töreye uygun devlet düzenine geçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hükümet krizleri yoktur. Devlet hayatı fiili, hukuki uyuşmazlık devri sona ermiştir. Devlet, çift başlı olmaktan kurtarılmıştır. Muhalefet, uzun zamandır ilk fırsatta parlamenter sisteme döneceğini dile getirmektedir”.

***

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin teminatıdır” cümlesinin değeri havaciva da olsa çanak-çömlek “AK Parti ve MHP öncülüğünde töreye uygun devlet düzenine geçilmiştir” cümlesiyle patlıyor. “Töreye uygun devlet düzeni” ne demek oluyor? Töre ne demek? “Töre”nin sözlük anlamı:

1- Bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulanagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

2- Toplum içinde bireylerin uymak zorunda bulundukları ahlaksal davranış biçim ve kuralları.

***

İyi! 

Türklerin âdet, gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız hukuklara ‘töre’ (türe) denilirdi. Törede yer ve zamana göre, meclisin onayı (?) ile hakan tarafından değişiklik yapılabilirdi. Bununla beraber, törenin anayasa niteliğinde, adalet, eşitik ve iyilik gibi değişmez ilkeleri vardı. Bütün devlet işleri töreye göre yapılırdı. Günlük hayatta ve aile içinde bile törenin dışına çıkılamazdı.”

İlkel toplumların yazısız hukukuna “töre” deniyormuş; çağcıl toplum ve devletlerde yazılı olan “hukuk” da töre. “Törede yer ve zamana göre” değişiklik yapılmasına da dikkat. Çağının çağdaşı Türkiye Cumhuriyeti’nin töresi anayasanın ikinci maddesinde yazılıdır: Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti”ni beğenmiyor Zat ve böyle bir çağdaş töre varken, Zat, “Tek Adam”ın “müstebit” yönetimini cahilce savunuyor ve böylesine ilkel devleti “MHP öncülüğünde töreye uygun devlet düzeni” diye kalp para olarak piyasaya  sürüyor.


***

Töresiz (hukuksuz) bir toplum olmaz ama değişmeyen töre (hukuk) toplumu ve devleti öldürür. Öldürmese bile organizmanın çağının çağdaşı olmasının önündeki en büyük engeldir. Zatın pek beğenip övündüğü töreye göre toprak, saltanatı kuran aileye aittir. Bu nedenle Türklerin kurduğu ama tapusu saltanat ailesine ait olduğu için yıkılan bütün devletlerin hiçbiri Türk adını taşımaz. Çağa uyum sağlayamadıkları, oğullar, akrabalar arasında üleşildiği için tamamı yıkılıp yok olmuş Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur devletlerini (Hanlık, Kağanlık) bi yol geçelim geriye kalanların (Karahanlı, Gazneli,  Selçuklu,  Harezmşahlar,Timur, Babür, Osmanlı) hiçbirinde “Türk ulusu”nun adı yok. İlk ve tek Türk devleti: Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Milliyetçi Zat, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin töresini beğenmiyor.

***

MHP, AKP’nin güdümünde kimlik ve kişilik değiştirmiş bir yığışım. MHP has  milliyetçi mi yoksa Selefi İslamcı mı? Sütlü kahve! Ama daha çok ağıtçıya ve şakşakçıya benziyor.


Yazarın Son Yazıları

Milli Eğitim (5) 27 Ekim 2020
Bedrettin Cömert 23 Ekim 2020
Totem ve tabu 20 Ekim 2020
Eren okula gidiyor 18 Ekim 2020
Kovcu Ertuğrul (2) 16 Ekim 2020
Kovcu Ertuğrul  (1) 13 Ekim 2020
Televizyonculuk dersi 29 Eylül 2020
Kuzu’ya aferin 27 Eylül 2020