Siyaset Çizgisi, Bombalar ve Bir Kitap

22 Eylül 2011 Perşembe
\n\n\n

Doğu ve Güneydoğudan gelen şehit haberlerine yenileri eklenirken bir de Ankaranın göbeğinde patlatılan bombanın yol açtığı ölümler toplumu yeniden sarstı.

\n

***

\n

Bir toplumda, hangi temel rejim, hangi temel ideoloji egemense, hangi çizgide siyaset yapılıyorsa, o toplumdaki aşırı uçlar da o çizgide oluşur.

\n

Örneğin mevcut rejimin ve ideolojinin paralelindeki siyaset etnik çizgide ise, siyasetin aşırı uçları da etnik teröre kadar gidebilir.

\n

Bir rejim, bir ideoloji ve bunlara bağlı olan siyaset dinci-mezhepçi eksende ise, o zaman aşırı uçların dinci-mezhepçi teröre kadar uzandığı durumlar ortaya çıkabilir.

\n

Nitekim bütün dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının altında böyle etnikçi veya dinci-mezhepçi aşırı uçların etkilerini görmemek olanaksızdır.

\n

Etnikçi veya dinci-mezhepçi terörün arkasında kimliksorunu olarak takdim edilen bir tarihsel ve toplumsal varlıkvardır:

\n

İntihar eylemcileri veya en iğrenç cinayetleri işleyenler bile bu eylemlerini kendi tarihlerinin ve toplumlarının önünde kahraman olmayı amaçladıklarıiçin yapar

\n

Bu psikoloji ve bu psikolojiyi doğuran siyaset çizgisi anlaşılmadan, derinliklerine inilmeden ne dünyadaki ne de ülkemizdeki terör eylemleri önlenebilir.

\n

Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de eylem koyan dinci-mezhepçi terör ne yazık ki İslama mal edilmekte, İslami kimlik adına yapılmaktadır.

\n

Ülkemizi doğrudan tehdit eden güncel etnikçi terör ise yine çok üzüntü verici bir biçimde Kürtlere mal edilmekte, Kürt kimliği adına yapılmaktadır.

\n

Bumal edilmesözünü sadece terörü uygulayanlar için kullanmıyorum:

\n

Evet, terörü yapanlar bunu bir etnik grup, bir din, bir mezhep adına yaptıklarını belirtiyorlar

\n

Ama daha da kötüsü, teröre maruz kalanlar da onların bu kimlik iddiasınadestek veriyor ve hangi kimlik adına terör yapılıyorsa, o kimlik sahiplerini suçluyor.

\n

Batıda Müslümanlara karşı gittikçe artan olumsuz duygular, ülkemizde Kürtlere karşı oluşan tepkiler hep bu mal edilmefiilinin bir sonucudur

\n

Ve yanlıştır

\n

Ne dünyadaki bütün Müslümanlar teröre destek verir ne de Türkiyedeki bütün Kürtler!

\n

Ama genel siyaset dinci veya etnikçi çizgide yapılmaya devam edildikçe, bu siyasetin aşırı uçları mutlaka etnikçi-dinci-mezhepçi kimlikle ortaya çıkacak ve bu kimlik sorunundandolayı terörü önlemek de çok zorlaşacaktır.

\n

***

\n

Pek doğal olarak, bir kimlik adına terör yapıldığı zaman onu önlemenin en doğru, kolay ve kesin yolu, adına terör yapılan kimliğin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik temsilcilerinin bu terörü lanetlemesidir.

\n

Ama bu hiç de kolay bir iş değildir.

\n

Çünkü kimlik siyasetison derece karmaşık ve tehlikeli bir siyasettir:

\n

Genellikle zulümve düşmankavramları üzerine dayanır

\n

Bu kavramlar ise psikolojik ve sosyal psikolojik olarak şiddet doğurmaya elverişli kavramlardır

\n

Nefret söylemidenilen son derece tehlikeli bir üslup ortaya çıkar...

\n

Bu süreç içinde kim demokratik siyaset yapıyor, kim teröre destek veriyor, birbirine karışır!

\n

***

\n

Bu yazıda, dünyada büyük bir sorun olarak algılanan, İslam adına yapıldığı öne sürülen terör olayına ışık tutabilecek çok önemli bir kitaba dikkat çekmek istiyorum:

\n

Diğer Müslümanlaradıyla Remzi Kitabevinin bastığı, on yazarın makalelerinden oluşan ve Zeyno Baran tarafından derlenmiş olan bir kitap.

\n

Müslüman kimliğinin İslami teröranlayışından nasıl ayrıştırıldığını gösteren mükemmel bir çalışma.

\n

Dilerim bir gün Kürt yazarlar da Türkiyede böyle bir kitap yayımlar.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

Otorite Boşluğu 24 Kasım 2020