Özdemir İnce

Hacıyatmaz ya da Fırdöndü taifesi

26 Temmuz 2019 Cuma

Aradığım Hacıyatmaz tanımlarını Ekşi Sözlük’te buldum:
HACIYATMAZ: Dibindeki ağırlık sayesinde ne şekilde bırakırsan bırak hep dik kalabilen oyuncak.
Güç durumlardan kurtulmasını bilen becerikli, devrilemeyen kimse.
FIRDÖNDÜ: Döneklik ustalarını tanımlamak için kullanılır.

***

Benim bugünkü hedef tahtamda olanlar daha çok karyokinez (çekirdek) bölünmeyle çoğalan amiplere benziyorlar ama Hacıyatmaz ve Fırdöndü özellikleri de var.
2002’de Refah Partisi’nden kopup AKP’yi kurarken “Biz Refah gömleğini çıkardık” diyenlere, ben, “Refah ruhu bir gömlek gibi çıkartılamaz, o deridir; yüzülür, soyulur” diyordum. Bu cümleyi günümüze kadar yüzlerce kez tekrarladım.
Şimdi AKP’den ayrılıp yeni partiler kurmak isteyenler AKP ruhunu bir gömlek gibi çıkaramazlar. AKP’lilik fil derisi gibidir, kurtulamazlar.
Yağma yok! En azından beni tongaya düşüremezler. AKP’den çıkacak partiler amipin karyokinez bölünmesidir: AKP’den AKP çıkar.

***

Bir yeni parti abrakadabracı Turgut Özal’ın ABD’deki zayıflama kampından sonra kurduğu ANAP türlüsüne benzeyecekmiş. Kenan Evren’in 12 Eylül darbesinin ürünü olan “Köşe Dönme Şeyhi” Özal, darbe öncesinin dört siyasal eğilimi kullanarak bir bulamaç yapmak istiyordu. Bu eğilimler demokratik sol (CHP), liberal sağ (Adalet Partisi), milliyetçi sağ (MHP) ve İslami sağ (Milli Selamet Partisi) idi. CHP dışında üç sağ parti temsil edildi. Bu bulamaca bazı amorf solcular da katıldı. Adlarını hatırlamıyorum. Tarihin o sert ırmağında iki kez yıkanılmaz. Anlaşılan ılık bir AKP kurmak istiyorlar. Merkez ya da Merkez Sağ parti kuramazlar, orada İYİ Parti var. Bana soracak değiller ya, gene de bir parti kurabilirler. Bu da benim umurumda değil.

***

Ana bir baba bir AKP’den doğan parti elbette bir çağının çağdaşı parti olmayacak. Haydi Keloğlanlığa vurup “olacak” diyelim. Lafla peynir gemisi yürümez: Ne tövbe istiğfar ne de Katolik günah çıkarması yeter. Önce AKP’ye karşı eşi benzeri olmayan şiddetle, yıkıcı bir eleştiri ile başlayacaksın: Yerli ve yabancı hempalara haraçmezat satılan kamu sanayi işletmelerinin, fabrikalarının, arsa ve taşınmazların; AKP belediyelerinin, AKP hükümetlerinin, Tek Adam hükümetlerinin yaptığı yolsuzlukların ve yasadışı işlerin yani önce paranın hesabını soracaksın! Yandaş zenginlerin defterlerini açacaksın, vergi hesaplarını inceleyeceksin!
Öyle ki enkaz altında kalmayı göze alarak, AKP’nin saraylarını, kalelerini, burçlarını, gecekondularını yıkacaksın. Bu iş eşek boyamakla olmaz.

***

Yukarıdaki işleri yaptıktan sonra sıra gelecekle ilgili zorunluluklara geliyor:
-CUMHURİYET’e kayıtsız şartsız biat edecek misin?
-LAİKLİK’i kayıtsız şartsız kabul edecek misin?
-DEVRİM YASALARI’nı kayıtsız şartsız uygulayacak mısın?
-TEVHİDİ TEDRİSAT’ı ihya edecek misin?
-İMAM HATİP OKULLARI’nın fazlalarını kapatıp Tevhidi Tedrisat’ı tam anlamıyla uygulayacak mısın? İmam hatiplerin gerçek konumunu yani meslek okulu olduğunu kabul edecek misin?
-PARLAMENTER DEMOKRASİ: Iskartaya çıkmış Tek Adam rejiminden vazgeçip, parlamanter rejimi kurmak isteyenlerle işbirliği yapacak mısın?
-KUVVETLER AYRILIĞI’nın dokunulmazlığını savunup uygulamayı düşünüyor musun?
-YURTTA SULH DÜNYADA SULH ilkesini amentü olarak kabul ediyor musun?

***

Cinsiyet değiştirmek gibi olacak ama hiç olmazsa utanmadan yaşarsın.
Sakın iktidar oburluğuna kapılma: Din ve İman’ı sakın Masa ve Kasa işlerine karıştırma. Bu arada, kendine çekidüzen vermek, hal ve gidiş adabını öğrenmek için benim siyasal deneme/inceleme kitaplarımı da okumalısın. İslamcı taifesinin ve yandaş yamyamların sakın iğvasına kapılma!


Yazarın Son Yazıları

CHP iktidara yürüyor 24 Ocak 2020
‘Biz’ hastalığı 17 Ocak 2020
Paçavra gazete! 14 Ocak 2020
20 + 20 = 2020 5 Ocak 2020
Ulemadan Erdoğan 24 Aralık 2019