Covid-19’la savaş particilikle değil, bilimle olur

19 Mart 2020 Perşembe

“Tek Kişi Yönetimi”, kabine ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte toplantı yapıyor...

Toplantının dikkati çeken iki özelliği var:

1) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi olan ve halkın KaçAk Saray dediği Beştepe’de değil, eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Çankaya’da.

2) Toplantıya STK’ler çağrılı ama en önemli iki örgüt, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Eczacılar Birliği çağrılmamış.

***

Bu yazı yazıldığında, toplantı bitmemişti...

Bu nedenle yazıyı toplantıdan ne kararlar çıktığını bilmeden yazıyorum.

Salı günkü yazımda “3 T 1 E” başlığı altında alınması gereken altı önlemi belirtmiştim.

***

Özel önlemler:

1) Temizlik: Elleri yıkamak.

2) Tecrit: Sosyal ilişkilerde tecrit.

3) Test: Hastalık belirtisi gösteren herkesi derhal test etmek.

4) Eşgüdüm: Bütün sağlık hizmetlerini ve kurumlarını COVID-19 için il bazında koordine etmek amacıyla eşgüdüm merkezleri kurmak.

İki genel ilke:

1) Şeffaflık.

2) Uzmanlarla işbirliği.

***

Dünyada olup bitenlere baktığımızda COVID-19 ile mücadelede iki farklı yöntemin konuşulduğunu, özellikle “test” konusunun büyük önem taşıdığını ve en tartışmalı alanlardan birini oluşturduğunu görüyoruz:

Bir görüş, salgının (pandeminin) önlenmesinin hastalığın yaygınlaşmasının engellenmesine ya da yayılımının yavaşlatılmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Bir başka görüş ise salgının önlenmesinin, insanların bu virüse karşı bağışıklık kazanması ile olanaklı olduğunu ve ancak nüfusun önemli bir kesiminin virüsle tanışmasından sonra bu aşamaya gelinebileceğini söylüyor.

Birinci görüşe göre olanaklı olduğu ölçüde çok tecrit, müdahale ve tedavi gerekli.

İkinci görüşe göre ise sadece ölüm riski olanların teşhis ve tedavisi yeterli.

Güney Kore deneyimi, en düşük yaygınlık ve ölüm oranlarını, çok yaygın test ve tedavi yapılmış olmasına bağlıyor.

Buna karşılık, ABD ve İngiliz resmi organları, herkesin test yaptırmaya koşmasının doğru olmadığını, bunun sağlık hizmetlerini bloke edeceğini belirtiyor.

***

Bence en doğru strateji, olanaklı olduğu ölçüde yaygın teşhis ve tedavidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları