Gülen ve Yahudilik!

25 Şubat 2020 Salı

Fethullah Gülen’in “Yahudiler” ile ilginç ve çelişkili bir yaşamı vardır...

Önce Gülen’in “annesinden” başlayalım! Gülen’in annesinin gerçek adı Rabin’dir!

Gülen, Almanya’ya gitmek için 24 Mart 1986 tarihinde Emniyet’e verdiği “Pasaport İstek Formu”nda annesinin ismini “Rabin” olarak bildirmişti...

Oysa 30 yıldır annesinin adını “Refia” olarak kullanıyordu. Yahudice olan “Rabin” adı özen ile gizleniyordu...

***

10. yüzyılda Yahudilerin “Karai (Karay)” mezhebi, Bizans’tan Hazar ülkesine sürüldü. Kırım topraklarına yerleştirildiler.

Hazar” hakanının Yahudilik inancını kabul etmesiyle, Kırım’da yaşayan Türkler arasında “Karai” mezhebi de yayılmaya başladı. Bu topluluk, “Karaim” adıyla anıldı.

Dış görünüşleri Müslüman, ama ayinleri Yahudilikti...

***

Karay Türkleri” Osmanlı döneminde İstanbul Karaköy’e yerleşti. Karaköy adının da “Karayköy’den” bozularak geldiği sanılıyor.

Ancak Osmanlı, buradaki dinsel yapılanma ve örgütlenmeleri tehlikeli bulunca bazı “Karay Türkünü” Anadolu’ya gönderdi.

***

Gülen’in 1995’te yayımlanan “Fasıldan Fasıla” adlı kitabında Yahudilik görüşleri tartışmalara yol açtı.

Gülen’in Yahudiler hakkındaki görüşleri toplumsal medyaya şöyle yansımıştı:

Yahudiler, yıllarca, hatta asırlarca vatansız, şurada-burada sürüm sürüm yaşadıkları ve âdeta göçebe bir hayat sürdükleri halde, ırkî özelliklerini hemen hemen hiç kaybetmeden koruyabilmişlerdir. 

Ayrıca, Yahudi kavmi çok zekidir. Bu zeki kavmin, tarih boyunca ilim ve düşünce adına ortaya koyduğu çok şey olmuştur. Ama bunu hep zehirli bal halinde takdim edip dünyaya öyle sunmuşlardır. 

Meselâ, Karl Marks bir Yahudi’dir. Ortaya attığı komünizm, kapitalizm karşısında ilk bakışta iyi bir alternatif gibidir ama esasen o, balın içine karıştırılmış öldürücü bir zehirdir.

İbn Teymiye, ‘Bir kısım Bâtınilerin akidelerinde Yahudiliğin büyük tesiri vardır.’ der ve bu konuda pek çok delil serdeder. Yahudilik, İslâm âlemi içinde Efendimiz döneminde Medine ve çevresindeki Yahudilerle, Hulefâ-i Raşidîn döneminde İbn Sebe’ ile bugün ise çeşitli devletlerle temsil edilmektedir. ‘Böyle bir kavmin yaratılış sebebi, insanlığın terakkîsine zemberek olmak içindir’ dense mübalağa edilmiş olmaz. 

Nasıl Allah atmacayı serçenin üzerine salmakla, serçenin uçma kabiliyetini inkişaf ettiriyor, öyle de, Yahudilerle de, insanları uyanık ve gerilim içinde tutuyor. Bir diğer açıdan Yahudilere, insanlığın nefs-i emaresi nazarıyla bakılabilir.

Yahudiler, kıyamete kadar varlıklarını koruyacaklardır. Kıyametin kopmasına yakın zamanda ise insanlığın terakkisi için zemberek olma vazifeleri sona erecek ve kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlayacaklar.

Bırakın İslâm’a ve Müslümanlara karşı onulmaz düşmanlıklarını, kendi peygamberlerini bile istihfaf eden ve birçoğunu katleden bu kavim, neticede bir gün Nazilerin düştüğü duruma düşecek ve dünyanın dört bir yanında gizlenecek yer arayacaklardır. Ne var ki şu anda, bu konuyla alâkalı gerçek sebep ve saikler üzerinde durmak hem hakikat mesleğine muhalif, hem de gereksiz heyecana vesile olacağından şimdilik onu geçiyoruz. Evet, İslâm istenilen ölçüde temsil edilinceye kadar, daha bir süre ikbâl Yahudilerin olacağa benzer.

***

12 Mart 1998’de, İstanbul’da üç günlük “Amerikan Yahudi örgütleri Başkanları Konferansı” için Türkiye’ye gelen bu Amerikan Yahudi heyeti, Ankara’da üst düzeyde ilgi görmüş; Başbakan Mesut Yılmaz, TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir de kabul etmişti.  

Evet, bu heyet “Kâinat İmamlığını” hedefleyen Gülen ile de görüşmüştü!

***

Gülen, 9 Ekim 1997’de önde gelen bir Yahudi örgütü olan ADL’nin (Anti Defamation League) Başkanı Abraham Foksman ile İstanbul’da adeta kucaklaşmıştı! 

Buraya dikkat; Vatikan’ın “Dinler Arası Diyalog” projesi, Yahudi örgütü ADL’nin de “çok özel amaçları” arasındadır! 

***

Gülen, katıldığı “Dinler Arası Diyalog” ilkesi doğrultusunda Kudüs’te üçlü ortak tören önerisi İsrail’ce terslenince, sert bir mektupla yanıtladı. Böylece hedeflediği “Kâinat İmamlığı” hülyası da sona erdi.

***

Düzeltme!

Son yazımda, Gülen ile Papa’nın hediye değişimlerini ters yazmışım...


Yazarın Son Yazıları

Bayram Gazetesi! 26 Mayıs 2020
Köylü ve virüs… 19 Mayıs 2020
Ekonomi nereye kayıyor? 12 Mayıs 2020
Tarım ülkesi Türkiye! 8 Mayıs 2020
Ekmek mi, pasta mı? 5 Mayıs 2020
Tarih: 29 Nisan 1960… 1 Mayıs 2020