Atatürk ve İnönü Olmasaydı...

29 Ekim 2013 Salı
Bağımsızlık Savaşı’nın
kahraman komutanları genellikle
Cumhuriyetçi değildi...
Sadece İsmet Paşa daima
Atatürk’ün yanında yer aldığı ve
sonradan da Çok Partili Düzen’e
geçtiği için Cumhuriyetçidir...
Bir de Mareşal Fevzi Çakmak,
Mustafa Kemal’e inandı ve onun
Cumhuriyet projesine destek
verdi...
Buna karşılık, Rauf Bey,
Karabekir Paşa gibi Mustafa
Kemal’in yakın arkadaşları
Cumhuriyete karşıydılar...
Cumhuriyete karşı oldukları için
de savaşın kazanılmasından sonra,
Mustafa Kemal’in yönetimine
muhalefet ettiler.
Bu onların kahramanlıklarına
gölge düşürmez...
Nitekim Atatürk’ün ölümünden
sonra İsmet İnönü bunlarla
barışmış, kabul edenleri devlet
içinde önemli görevlere getirmiştir.
***
İsmet İnönü, henüz sermaye
sınıfı ve ona bağlı olarak işçi
sınıfı gelişmediği, demokrasinin
temel sınıfsal yapısı oluşmadığı
halde, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Çok Partili Düzen’e geçti…
Zaten Cumhuriyet projesi
de sınıfsal altyapı olmadan
başlatılmamış mıydı!
Ama Tek Parti yönetiminde
reformlar (devrimler) yaparak
Cumhuriyeti kurmak başka şey,
Çok Partili Düzen’de, olmayan
bir çağdaş sınıfsal yapıyı ve
bu yapıya dayalı çağdaş bir
toplumu, feodalitenin (toprak
ağalığının ve dinci köylülüğün)
direnişine karşın geliştirmek
başka şeydi!
***
Nitekim, Türkiye’deki Çok Partili
Düzen bir türlü gerçek demokrasiye
evrilemedi...
Gerçek bir demokratik anayasayı
hedefleyen 27 Mayıs müdahalesi,
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın
asılmasıyla kana bulandı ve
toplumda ciddi düşmanlıkları
körüklediği için uzun vadede
beklenen gelişmeyi sağlayamadı.
Onun arkasından gelen 12 Mart
ve 12 Eylül müdahaleleri ise hem
çağdaş bir demokrasiyi hedefleyen
27 Mayıs Anayasası’nı ortadan
kaldırdı, hem de dinci çizgide
feodaliteye boyun eğdi...
Üstelik de askeri vesayetle
demokrasinin gelişmesini ve
serpilmesini engelledi.
***
Türkiye’nin Bağımsızlık Savaşı,
Cumhuriyet ve Demokrasi öyküsü
uzundur...
Tektir ve biriciktir...
Ama bu öykünün en acıklı
sayfası, oturdukları koltukları
Cumhuriyet ve Demokrasiye,
Cumhuriyeti ve Demokrasiyi
kuran Atatürk ve İnönü’ye borçlu
olanların, onlara saldırmakta
oluşlarıyla, günümüzde
yazılmaktadır!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları